Naslov/Address

Osnovna šola Danile Kumar
Danila Kumar International School
Gogalova ulica 15
1000 Ljubljana

Zemljevid/Map

Vodstvo šole/

Ravnateljica: mag. Mojca Mihelič

Pomočnica ravnateljice (razredna stopnja): Marta ZAJC

Pomočnica ravnateljice (predmetna stopnja): Andreja HAZABENT

Pomočnik ravnateljice (med. program)/Head of International School: Klemen STRMLJAN

Telefonske številke/Phone numbers

Tajništvo (nacionalni oddelek): +386 1 563 68 20

Tajništvo (mednarodni oddelek)/Secretary (international department): +386 1 563 68 20

Zbornica (1. in 2. razred): +386 1 563 68 22

Zbornica 1 (6.–9. razred): +386 1 563 68 25

Zbornica 2 (3., 4. in 5. razred): +386 1 563 68 31

Zbornica 3/Staffroom (international department): +386 1 563 68 43

Računovodstvo/Accounting: +386 1 563 68 41, +386 1 563 68 42

Zobna ambulanta/Dentist: +386 41 861 228

Elektronska pošta/E-mail

Nacionalni oddelek/National department: sova@os-danilekumar.si, tajnistvo@os-danilekumar.si

Mednarodni oddelek/International department: inter@os-danilekumar.si

Vodja prehrane: prehrana@os-danilekumar.si

Šolska svetovalna služba/School counselor: svetovalna@os-danilekumar.si

Knjižnica/Library: knjiznica@os-danilekumar.si

w

Uradne ure/Office hours

Tajništvo (nacionalni oddelek)/Secretary (national department): vsak dan 8.10–10.25 in 12.00–13.00

Tajništvo (mednarodni oddelek)/Secretary (international department): vsak dan 8.10–10.25 in 12.00–13.00

Ravnateljica/Head: v torek in četrtek 11.00–12.00 oz. po dogovoru

Računovodstvo/Accounting: vsak dan 8.00–10.00 ter 12.00–14.00

Podatki

Transakcijski račun: 01261-6030662176

SWIFT: BSLJSI2X

Davčna številka: SI 42 49 49 40

Matična številka: 508 33 89 000