OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR

telephone46  01 563 68 20

letter110  tajnistvo@os-danilekumar.si

 

DANILA KUMAR INTERNATIONAL SCHOOL

telephone46  +386 1 563 68 34

letter110  inter@os-danilekumar.si

 

KULTURNA ŠOLA

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

ZDRAVA ŠOLA

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Shema šolskega sadja pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa).

Smo pozitivno konzervativni:  izobraževanje zahteva trud, odrekanje in večkrat početi tisto, kar sprva ni pogodu. Uporabljamo nove metode in oblike dela z učenci, a ne zanemarjamo tistega, kar so prinesle izkušnje, in je obogatila sodobna didaktika.

Smo strogi do spoštovanja moralnih, obče človeških vrednot: poštenje, odgovornost, pravočasnost, doslednost, spoštovanje osebnosti. Za nas te vrline niso nikoli bile pretekle, za nas to pomeni bodočnost.

Nismo za nekritično svobodno vzgojo, kjer niso jasno opredeljene meje zmožnosti in dopustnega.

Nismo za to, da vsak lahko v šoli, učilnici pri vseh oblikah dejavnosti počne to, kar se mu zahoče, pa to ni v skladu z usmeritvami šole.